Från ord till handling

Denna vecka kommer Per Falk från KVASAR att föreläsa på SETT-mässan under deras Ledning – och Utvecklingsspår. Där kommer han att presentera hur huvudmän och verksamheter kan jobba med innovationslabb och den typ av mötesplatser som KVASAR skall bli och Väsby Makerspace är idag.

En modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar. Samhällsutmaningar i form av artificiell intelligens, automatisering med digitala assistenter i våra hem samt digitala klyftor där vissa grupper saknar digital kompetens och förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande på nätet.

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, presenterar deras mötesplats för digital kompetens och IT-slöjd – Väsby Makerspace. Han kommer att presentera utmaningarna, förändringsprocesserna, lokalerna och samarbetet med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Frågor som föreläsningen kommer att beröra är t ex på vilket sätt organiserar och samverkar vi för att utveckla verksamhet och praktik? Hur möter vi förändringarna i styrdokumenten och digitaliseringsstrategin? Vilka åtgärder krävs och vilka möjligheter ser vi?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *