Bas – Tillägg – Expansion

För att vi på ett likvärdigt sätt ska arbeta med digital kompetens i förskolan i Sundbyberg har vi valt att jobba med Linda Linders Solfjäder-modell och begreppen Bas, Tillägg och Expansion. Det...