Projekt: Lärmiljön på Blåklockan

Denna text är den första av flera som kommer följa projektet och utvecklingsarbetet kopplat till lärmiljön på Blåklockans förskola. Det första inlägg är ur ett ledningsperspektiv och är skrivet av biträdande rektor Marie Anestedt

Del 1: Lärmiljön på Blåklockan

Del 2: Avslut på vårt projekt Lärmiljö

Del 3: När idéer föds och lusten äntligen kommer


För tre år sedan kom jag och min rektor Annica Lindell till våra nuvarande förskolor.  Vår upplevelse var att lärmiljöerna till stor del var fattig på kreativt och inspirerande material. Vi bestämde oss snabbt för att det var något som vi verkligen behövde utveckla och förändra och vi har under dessa år arbetat medvetet med att få till utveckling. Tillsammans med kreativa förskollärare och barnskötare som också ville, och fortsatt vill, har mycket positivt skett. Men vi vill ännu mera och arbetar för ökad likvärdighet på samtliga avdelningar och förskolor. I enhetens mål som är taget ut förskolans läroplan står det bland annat att:

”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

Förstår vi innebörden i ”adekvat digital kompetens”, om vi vuxna inte förstår vidden av begreppet, hur ska vi då lyckas ge våra barn förutsättningarna?

Det väcker såklart många frågor hos oss i ledningsgruppen, är miljön tillgänglig för alla, ger den utrymme till fantasi och kreativitet, adekvat digital kompetens, vad är det? Förstår vi innebörden i ”adekvat digital kompetens”, om vi vuxna inte förstår vidden av begreppet, hur ska vi då lyckas ge våra barn förutsättningarna? Hur ska vi skapa förutsättningar för likvärdiga lärmiljöer på våra förskolor, på våra avdelningar och baser?

Detta är många frågor som vi arbetar med, i både ledningsfunktion och bland våra medarbetare i olika pedagogiska forum. Vi har heller inget val med digitala verktyg och tjänster, det står i förskolans läroplan att vi ska, men hur ska vi arbeta, hur ska vi själva förstå, och hur ska våra medarbetare förstå hur man kan och ska ge barnen förutsättningar att få adekvat digital kompetens, och skapa likvärdighet även där?

Lärmiljön som skall förändras

Arbetsgruppen

När vi nu får chansen att gå in i ett projekt och förändringsarbete med Pelle på Kvasar, och tillsammans med enhetens makerpedagog Annlo och vår egen nyanställda pedagogiska utvecklingsledare Helena är det en fantastisk möjlighet att få svar på några av våra frågor.

Det kommer säkert ge oss många nya frågor, men är ett steg närmare vårt mål att ha likvärdiga kreativa och inspirerande lärmiljöer och ge barnen de bästa förutsättningar för lusten till ett livslångt lärande, där det digitala är ett verktyg bland många, ett annat sätt att lära och utmanas med.

Fortbildningsinsatser

Parallellt med detta, då just projektet är riktat till en bas och medarbetarna där, kommer alla anställda besöka Kvasar och ha workshop med Pelle. Vårt mål är att det ska skapa nyfikenhet samtidigt hos alla medarbetare och sedan fortsätta inspireras till ytterligare utveckling och sprida kunskapen vad adekvat digital kompetens i förskolan handlar om. Det är och ska bli så spännande att göra denna förändringsresa och få se vart den leder oss.

Min målsättning

Mitt mål med projektet är att de didaktiska frågorna kopplade till digitala verktyg, teknik och skapa med IT skall bli än mer levande på enheten och vi börjar med att testa ny praktik på denna avdelning. Samtidigt som vi gör det här prövar även jag som chef på Blåklockan mina verktyg för att stötta de som vill utveckla praktiken samtidigt som jag lägger grunden för en bred förståelse bland personalen.

Marie Anestedt, Biträdande rektor på Blåklockan

2 Kommentarer on “Projekt: Lärmiljön på Blåklockan

  1. Tack Marie för att du delade ert arbetet med oss. Det är viktigt att alla pedagoger kan se och tro på den interaktiva lärandemiljöns möjligheter, för att barn ska kunna utveckla sin kompetens inom området. Spännande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *