Lärmiljön på Blåklockan – en avslutande reflektion

Denna text är en del i projektet och utvecklingsarbetet kopplat till lärmiljön på Blåklockans förskola. De är skrivna ur ett ledningsperspektiv och är författade av biträdande rektor Marie Anestedt

Del 1: Lärmiljön på Blåklockan

Del 2: Avslut på vårt projekt Lärmiljö

Del 3: När idéer föds och lusten äntligen kommer


Nu har det gått en tid sedan vårt projekt kring vår lärmiljö på Förskolan Blåklockan startade. Ett projekt som av flera anledningar inte blev som jag hade tänkt, samtidigt blev det så mycket mer. Alla pedagogerna på förskolan besökte Kvasar och hade workshop, byggde kulbanor, pratade och jobbade med programmering, filmade, och uttryckte stor glädje över det, det var lite wow-känsla.

Workshop och APT på Kvasar

Många var och är delaktiga ännu, både jag, vår makerpedagog och utvecklingsledare och pedagoger. Pelle var delaktig och träffade oss i ledning och pedagoger, kom med idéer och lyssnade in andras, han byggde legovägg och duplovägg, han skapade duplobitar i 3D-printern för att erbjuda barn och pedagoger nytt material och nya grepp.

Det fortsatte kännas wow, det var så roligt att se både barnens och pedagogernas glada ögon.

Sen stannade det liksom av litegrann, gnistan försvann, och det blev svårt att komma vidare, det är svårt att sätta fingret på vad det var, wow-känslan sinade och projektet stannade av.

Materialet är på plats och används idag, där t ex legoväggen är en naturlig del av lärmiljön. Så fler möjligheter har skapats och vi har mycket bättre förutsättningar för ett lustfyllt lärande, men det ställer också helt andra krav på förskollärarna och de vuxna. Det krävs att vi håller i och håller ut trots yttre omständigheter. För att bedriva medveten undervisning behöver vi vara närvarande, nyfikna, fortsätta utmana, ställa de där frågorna och tillföra det där extra.

För att bedriva medveten undervisning behöver vi vuxna vara närvarande

Slutsats

Så för att knyta ihop projektet så blev det inte riktigt som vi tänkt. En anledning var covid som kom mellan, vi i ledningsgruppen kunde inte vara så nära och ute i verksamheten som hade behövts för att hjälpa till och stötta. Jag ser också vikten av att det verkligen måste finnas massor av vilja, lust och nyfikenhet hos alla, i alla fall hos de flesta inblandade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *