Robotikworkshop med studenter på SU (termin 3)

Sammanfattning

Robotikworkshop med förskollärarstudenter på Stockholms Universitet termin 3. Ett sätt att jobba med "hög grad av digital kompetens men låg grad av skärmtid!"

Den 24 maj fick vi äntligen lansera vårt samarbete och workshop med Stockholms Universitet och termin 3 (Matematik och teknik) på temat robotik, mekanik och estetik. Ett samarbete som blev uppskjutet p g a pandemin.

Det här är en workshop som studenterna önskat de senaste tre åren, så det var extra roligt att få leverera föreläsning och roliga byggutmaningar. Allt uppbackat av våra makerpedagoger (Aicha, Ewa, Jalileh, Helena, Pegah, Nadia, Christina och Yoshiko) samt Caroline Örtlund som presenterade vårt tillgänglighetsarbete.

Fick även möjlighet att ta en diskussion med studenterna om ai:ns roll just nu, och hur den kan tänkas påverka förskolan, vårdnadshavarna och barnen på sikt. Samt att just känna förundran och jobba med problemlösning är något som inte kräver skärm.

Foto från AI DALL·E. Föreställandes robot hundar och katter som dansar som urklippta papeprsfigurer.

Om digitalitet och vår relation med AI.

Ett inlägg där Per Falk resonerar kring AI i förskolan och samhällets digitalisering.

Foton och reflektion

Nu ska vi dokumentera och reflektera kring all feedback vi fick med oss, men det var mycket nöjda studenter efter vår heldag. Och en överväldigande majoritet upplevde det som ett viktigt inslag i utbildningen att få testa, känna och bygga med händerna.

Feedback från studenter skrivet på papper

Stort tack till hela teamet, tack till alla studenter – vi lär oss massor av er och ni var fantastiskt påhittiga! 😊❤️🤖

Estetik + Teknik med Eva

Ett extra tack till Eva Tuvhav Gullberg vars samarbete med oss i Sundbyberg gett tankar kring ”Estetik + Teknik” och ett gediget fundament att stå på! Ni hittar mer om Evas tankar kring att jobba tvärdisciplinärt i hennes samling av återkommande inlägg och metoder på sidan Estetik + Teknik!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *