Att utmana och utmanas

Barnskötaren Ewa Söderström på förskolan Eddagård ville ta hjälp av oss på Kvasar för att bygga en studio på förskolan Eddagård. Vi har följt projektet från hypotes till de första testen och utvärdering i slutet av terminen. Projektet är nu avslutat och vi bad cheferna på enheten med bl a Eddagårds förskola att beskriva projektet ur ett ledningsperspektiv.

Del 1: Att bygga en lärmiljö med greenscreen, webbkamera och projektorer

Del 2: Kreativt kaos med Eva. Greenscreen-projektet fortsätter

Del 3: Rymddrakarna dansar…

Del 4: Med robot över Seattle – projektavslut och utvärdering


Ur ett ledningsperspektiv. Inlägget är skrivet av biträdande rektor Zahra Mobini med hjälp av rektor Karin Ljunggren och biträdande rektor Anneli Odén.

Del 5: Att utmana och utmanas


Det pratas mycket om digitalisering på förskolan och pedagogernas ansvar för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla adekvat digital kompetens samt att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Hur ska vi tolka detta? Vi lever i en tid där barnen kan surfa, med hjälp av en mängd verktyg, för att lyssna på ”Babblarna” innan de ens kan yttra sina första ord. Några barn åker till förskolan i bilar som är mer dator än en bil. Andra barn lever i hem där de kan ropa till en digital assistent för att få en skämt uppläst i högtalarna. Det här är en samtid som många av oss inte kunde förutse för tio år sen. Vi är på väg till en oförutsägbar framtid, särskilt för våra barn, men vad behöver vi utrusta våra barn med för kompetenser för att klara sig nu och i framtiden?

Makerpedagogen Ewa jobbar med frågorna

På en av våra förskolor har Makerpedagogen Ewa med hjälp av Per och Amanda på Kvasar byggt en studio på förskolan Eddagård. I en serie inlägg läser vi om hennes vision, arbete och reflektioner kring arbetet hon utför tillsammans med barnen i greenscreen-studion. Hon arbetar med färre barn i sin grupp, två eller tre barn, och vi kan se att barnen har fått mer talutrymme. Det här är ett bra sätt att arbeta språkutvecklande, vilket våra barn behöver mycket av. Barnen har dessutom fått chansen att lägga grunden till ett källkritiskt tänkande genom att använda greenscreen för att göra filmer och iscensätta olika bilder. ”Man kan inte tro på allt som man ser på filmer, eller hur?” säger ett barn.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]”Man kan inte tro på allt som man ser på filmer, eller hur?”[/perfectpullquote]

Vi som chefer kan se att kollegor som följt processen tycker att arbetet med greenscreen har varit spännande och många har stöttat Ewa under processen. Andra kollegor på enheten har kontaktat henne för att få tips och råd, där idéerna och förhållningssätten har spridit sig som ringar på vatten. De långsiktiga vinsterna får vi återkomma till, men vi kan se att många kollegor har fått en ökad förståelse för hur man kan jobba med källkritik och greenscreen inom ramen för förskolans uppdrag.

Arbetet har pågått hela höstterminen och vi kan tydligt se hur barnen tar stora kliv mot att använda verktyget till ett lärande, hur naturlig studion har blivit för de barngrupper som introducerats och hur Ewa växt i sin roll som Makerpedagog. Hon undersöker och prövar ut, spelar in sina samtal och transkriberar dem, testar olika grepp, läser litteratur och utvärderar med processledarna från Kvasar.

Vilken roll har ledarskapet i detta?

Rektorn och ledningsgruppens ansvar och uppdrag är enligt läroplanen Lpfö18 (pdf):

  • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  • en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra
    lärverktyg,

En god miljö skapas av motiverande pedagoger som tar ansvar och ofta kan man hitta dem i innovativa personer som Ewa. Vi, ledningsgruppen, måste följa med utvecklingen inom digitalisering men det viktigaste är att våga ta risken och släppa kontrollen för att låta pedagogerna utforska nya vägar framåt, ha tillit, använda deras kunskaper och kompetens för att utveckla enheten. Inom vår enhet pratar vi ofta om var vi är på väg. Vad behöver vi? Vilken är vår riktning? Vad är vårt mål? Vad har vi för kompetenser inom enheten som vi kan vi nyttja? Hur ska digitalisering genomsyra hela verksamheten?

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]”Var inte själv ett hinder!”[/perfectpullquote]

Hela arbetet handlar om att vara öppen som ledare, vara nyfiken, ta risker, utmana och våga utmanas. Samt att inte själv vara ett hinder för den utveckling vi vill se på förskolan. Att våga säga ja.

Ringar på vattnet och hur man hanterar risk

Efter att ha följt Ewas arbete, pratat med barn som varit i studion, läst analysen och tipsen om hur man bygger ett greenscreen-rum, kommer vi till ledningsgruppens reflektion.

Det här var ett mycket lyckat projekt. Från vårt perspektiv var det väl investerad tid och pengar, där vi möjliggjorde att projektet kunde lyfta. Välinvesterat just därför att det fick genomslag och ringar på vattnet, det är många kollegor som nu fått upp ögonen för greenscreen och källkritik, samt kanske en aha-upplevelse av nya sätt att jobba med digitala verktyg. Det är många barn som lagt grunden till ett källkritiskt förhållningssätt till nätet. Men det har inte stannat på vår enhet. Tack vare denna blogg kan nu alla enheter, avdelningar och anställda i Sundbyberg ta del av projektet.

Per brukar prata om hur ledarskapet måste hantera risk i förhållande till utvecklingsprojekt. Just i detta fall så tycker vi att vi gjorde det på ett bra sätt där vi snabbt vägde fördelar mot nackdelar – och sa ja. Ewa behövde detta. Enligt Per så behövde även Sundbyberg denna typ av projekt, om Kvasar fick vara med som stöd och även hjälpa till med dokumentation. Så det var en liten investering i förhållande till den potentiella vinsten av lärande för oss alla.

Vi kan se att Ewa har växt tack vare vårt ”ja” och hon tycker att uppdraget som Makerpedagog har utmanat henne. Per har väckt många tankar hos henne genom att ställa många bra och svåra frågor. Frågor som har hjälp henne att se processen med andra ögon. Hon känner glädje i det här arbetet, tar barnen till Kvasar för att erbjuda dem nya utmaningar vilket leder till ett lustfyllt lärande.

Nästa fråga. Hur hittar vi fler projekt?

För oss i ledningsgruppen blir det naturligt att börja fundera på hur vi hittar nästa projekt. Ewa har redan börjat prata om att vara på Kvasar oftare och ta med sig barngrupper från vår enhet dit för att lära dem mer om skapande med IT, programmering och legobygge. Men vi har många fler kollegor och vi anar att det finns många nya spännande projekt som bara väntar på att bli upptäckta.

https://www.instagram.com/p/B5mt9AaBQ2E/

 

Bild på vattendroppe av rony michaud från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *