Under ytan

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, ateljerista och utbildare. Hon kommer att skriva återkommande tänkvärda inlägg under rubriken ESTETIK & TEKNIK på Kvasars blogg. Här finns hennes presentation och här hittar du alla hennes inlägg.


Det är Florians och Elenas första dag på sommarlovet. Snabbt har de satt på sig flytvästarna och springer nu ner till bryggan. Där lägger de sig på mage och spanar ner i vattnet. 

– Tänk om vi bodde därnere, funderar Elena, vilket djur skulle du helst vilja vara?

– Bläckfisk, svarar Florian tvärsäkert. Då kan jag nå hur långt som helst med mina långa armar och när pappa ropar på mig sprutar jag ut bläck så jag blir helt osynlig.

– Jag skulle vara säl, säger Elena. De leker och har så kul tillsammans, både på land och i havet.

Det blir tyst ett tag, de stirrar ner i vattnet.

– Nä, nu vet jag, säger plötsligt Florian, jag skulle vara en virusfisk!

– En virusfisk! Det finns inga såna, svarar Elena torrt.

– Jo, nu finns dom, långt, långt därnere på havets botten, förklarar Florian. Jag har just uppfunnit dem. Vi kan inte se dem riktigt ännu men de är på väg upp mot ytan. När de kommer upp till ytan suger de i sig allt coronavirus i hela världen. De är en blandning av bläckfisk och säl. De når överallt med sina långa armar, kan göra sig osynliga, suger i sig coronavirus och kan vara både på land och i havet. Och lekfulla och snälla är de eftersom de vill hjälpa alla människor att vara friska.

Elena tittar något skeptiskt på Florian och frågar:

– Men vad gör dom av allt coronavirus?

– Det fattar du väl, svarar Florian, dom suger in det med armarna, förvandlar det och ut kommer vaccin. Sen sträcker de ut sina långa osynliga armar över hela världen och delar ut vaccin så alla får. Bra va!

Återigen skådar de ner i vattnet, den här gången för att se något de aldrig tidigare sett.

– Florian, Florian nu kommer dom, kolla, kolla, ropar Elena upphetsat.

Florian nickar belåtet och ler mot Elena.

– Ja, nu är dom här, säger han. Äntligen har dom kommit upp till ytan.

Reflektion

Seende, fantasi, lyssnande, kreativitet, delaktighet, filosoferande, att få bidra till världen, inkännande, fakta, problemlösning, kompetens.  

Ett vardagssamtal mellan två barn. Samtalet börjar i seendet. De tittar ner i vattnet. De vet att i vattnet finns både djur och växter. De börjar fantisera vilket djur de vill vara men har kvar en fot i verkligheten när de först väljer djur. Efter ett tag tar de ett kliv in i fantasin men ger sig samtidigt in i en annan befintlig verklighet som finns runtomkring dem just nu -Coronaviruset. De vet säkert en hel del om viruset, exempelvis risken att människor blir sjuka och ibland till och med dör. Med hjälp av fantasi och fakta försöker de hitta en lösning på problemet och hotet.  Fantasin målar upp hur en tidigare okänd fisk kommer upp till ytan och blir räddaren i nöden – virusfisken som fixar ett vaccin. 

För några år sedan hade vi kanske hittat den här ”roliga” historien på garderobsdörren i hallen till förskolan. Något att skratta åt och tycka att ”barn är väl för gulliga”. Det duger inte!

Vårt förhållningssätt till det här samtalet är avgörande för barnens fortsatta förmåga att utveckla kreativitet och fantasi. Det handlar om att bli lyssnad till, bli tagen på allvar, att få finnas med i ett sammanhang, att med sitt bidrag få ett reellt inflytande. Fantasi och kreativitet är nyckeln till framtidens fakta. Det är så mycket vi ännu inte vet och så många utmaningar som behöver hitta en lösning.

Att värna om, utveckla, utmana och träna barnens kreativitet och fantasi är att odla superkrafter hos en världsmedborgare. Att ge barnen möjligheter att utveckla dessa superkrafter ser jag som en av våra viktigaste uppgifter som pedagoger – NU och för framtiden. 

Foto: Adrian Glover, Thomas Dahlgren och Helena Wiklund.

”Ett axplock av alla de ryggradslösa djur som vi hittar i abyssalens lera. Här finns representanter för de flesta av de grupper som också lever i grunda hav. Faunan domineras av havsborstmaskar, men vi hittar också många små kräftdjur, tagghudingar, svampdjur, mossdjur och nässeldjur.”

Det här kan vi läsa i en artikel i tidningen Havsutsikt 1/2020. Artikeln av Thomas Dahlgren handlar om det rika djurlivet i havets okända lerslätter. Visste du till exempel att ”Undersökningar har visat att mer än 90 procent av alla arter som lever i djuphavet återstår att upptäcka, namnge, beskriva vetenskapligt.” Läs den intressanta artikeln här:  https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/rikt-djurliv-pa-havets-lerslatter

Utmaningen – Mitt fantasidjur

En estetisk process i bild, ljud och drama

Syfte – Att utveckla och träna kreativitet och fantasi med hjälp av olika estetiska uttryckssätt. Att locka fram barnens egna inre bilder och berättelser.

Utmaningen är att skapa ett djur ingen tidigare sett. Kanske lever djuret djupt nere på havets botten, inne i skogen, under vattenbrunnarna eller på en hemlig plats vi inte känner till.

Bild

Duka upp ett bord där ni använder er av den svart-vita grafiska skalan med olika hårdhetsgrad av blyertspennor, ritkol, grafitpennor, vita/grå/svarta torrpastellkritor eller oljepastellkritor samt ritpapper i olika format. Låt bordet stå framme i ex.vis 5 dagar så barnen har möjlighet att fördjupa och utveckla sitt skapande. Det finns säkert många djur vi aldrig sett som behöver bli synliggjorda! Sätt upp alla djur fortlöpande på väggen i barnens synhöjd.

Delta med ett nyfiket och öppet sinne. När det passar kan du utmana och utveckla barnens fantasi och kreativitet genom att ställa nyfikna och inkännande frågor som exempelvis: 

 • Vad är djuret bra på? Hur ser man det? 
 • Har den en stor mun eller ingen mun alls? 
 • Vad känner den? Hur kan den känna det? På skinnet, genom öronen eller något annat sätt? 
 • Hur många ben har den? 
 • Kan djuret något som vi människor inte kan? 
 • Har djuret något namn? 
 • Var bor ditt djur?

Låt bilderna finnas med barnen några dagar. Samtala om djuren fortlöpande så barnen skapar en djupare relation till dem. 

Ni kan fortsätta med att välja ett digitalt ritprogram, ex.vis Procreate, och testa hur ni kan få fram den svartvita skalan även där.

Ljud och drama

Samla de barn som skapat ett djur i en lagom stor grupp, kanske 4-5 st. Sprid ut bilderna på golvet och gå runt och titta på dem under tystnad. Fråga sedan om något av barnen vill berätta för de andra om ett av sina djur. Efter berättandet kan du fråga barnet hur hens djur låter och så får alla barn låta likadant. Be barnet visa hur djuret rör sig i rummet och låter. Sedan får alla barn röra sig i rummet och låta på samma sätt. 

Låt de andra barnen som vill göra samma sak.

Till slut kan alla ”djur” gå runt i rummet och låta tillsammans.

 • Dokumentera

Dokumentera processen.

 • Reflektera och berätta

Reflektera över processen tillsammans med barnen. Vad var svårt? Vad lyckades de med? Vad har de lärt sig? Vad känner de sig stolta över?  

 • Nästa steg

Lyssna vad barnen tänker skulle kunna vara en fortsättning av projektet?

Förberedelser och efterarbete

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen.

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen
 • Testa att först göra övningen tillsammans i arbetslaget
 • Antal barn: 4 eller fler – vilka?
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – utomhus/inomhus – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka fördelar var det att göra övningen först i arbetslaget utan barnen? Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?
 • Vad kan nästa steg vara i processen? Väg in både barnens intressen och vilka mål ni har i undervisningen.

Materiallista – förslag

 • Blyertspennor – olika hårdhetsgrad
 • Ritkol
 • Grafitpennor
 • Oljepastellkritor – vita, grå o svarta
 • Torrpastellkritor – vita, grå o svarta
 • Papper
 • Pennor
 • Kamera
 • Ipad med appen Procreate

Inspiration

Okända djur – Alice Babs, Lilleba, Titti, Lasse

LYCKA TILL!

Fundera och kommentera gärna här eller till min mail eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb

eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

1 Kommentar on “Under ytan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *