Cykeln

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, ateljerista och utbildare. Hon kommer att skriva återkommande tänkvärda inlägg under rubriken ESTETIK & TEKNIK på Kvasars blogg. Här finns hennes presentation och här hittar du alla hennes inlägg.


Wilma cyklar förbi Agnes på en av förskolans trehjulingar. Agnes blänger avundsjukt på Wilma. Agnes vet. I smyg har hon provat. Hon når inte ner till pedalerna.  När första snön faller får cyklarna bo i cykelförrådet. Det tycker Agnes är skönt.

Så kommer vårsolen. En av pedagogerna låser upp dörren till cyklarna. Agnes synar dem, tycker de ser mindre ut än förut. När ingen ser, sätter hon sig på en av cyklarna. Hon når ner till pedalerna! 

Cykeln börjar rulla när hon trycker ned pedalerna. Efter ett tag får hon upp farten. Upp, ned, upp ned – nu går benen som trumpinnar. Hon känner fartvinden genom håret. Cykeln och Agnes blir ett med rörelsen. Långt där borta får hon syn på Wilma och utbrister glatt till henne när hon cyklar förbi:  – Kolla Wilma! Jag kan!                      

Reflektion

Jag kan!” är att erövra. Agnes har erövrat cyklandets mirakel. Med det också känslan av frihet, växande och stolthet. Hon är den som ser till att med sina ben och fötter få snurr på hjulen – hon har lärt sig tekniken. Den tekniken ger henne en möjlighet att ta sig fram med ett fysiskt föremål – cykeln.

Tekniken finns ofta mitt framför näsan på oss. Den är ibland så nära att vi inte alltid tänker på att ta tillvara på den som en del av undervisningen. Kanske uppfattar en del av oss teknik så knastertorrt och trist att vi vänder den ryggen. Vi behöver hitta nya infallsvinklar som gör oss nyfikna att kliva över trösklar.

Läroplanens mål, lpfö 2018, är solklara:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.”

Symbolspråket i en gammal vägskylt
Teknik
Sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål.” 
Från Nationalencyklopedin

Föremål med hjul, däribland cyklar, har ofta en hög attraktionskraft hos barn – och även vuxna. Det är inte enbart cykeln som föremål som skapar attraktionskraften utan snarare upplevelsen av användandet av cykeln. Vi kanske uppskattar vinden i håret, kraften i benen, den röda färgen på cykeln, kompisen jag kan kära ikapp, farten, blommorna, lukterna och ljuden.

Vi kan använda cykelupplevelsen för att utveckla barnens tankar kring teknikens magi. För att få en mångfacetterad bild av tekniken utforskar vi utifrån olika synvinklar som teknik, estetik, design, geometri, sinnlighet, naturvetenskap. 

Vi behöver se detaljerna, mikroperspektivet, för att förstora och komma nära men vi behöver också äga örnens blick, makroperspektivet, där vi ser helheter och mönster när vi lägger samman detaljerna. 

Maskroscykel av Eva Tuvhav Gullberg

Teknik med alla sinnen. Vi kan undersöka mekaniken i cykeln, hur de olika delarna sitter ihop och förstå sambandet mellan det egna trampandet och cykelns framfart – kraftöverföringen.  Med ögonen kan vi se de olika cykeldelarna men också känna konstruktionen med händerna och språkligt benämna delarna. Kroppens kraft mot pedalerna, fartvinden i hår och på hud, hjulens gnisslande i gruset – vi använder sinnena för att undersöka tekniken eller tvärtom använder tekniken för att undersöka sinnena. 

Estetik, geometri, språk och naturvetenskap. Det finns många konstnärer som intresserat sig för att reducera verklighetens företeelser för att hitta själva essensen av företeelsen. Vi kan träna oss att se vilka de mest betydelsebärande linjerna och formerna i en cykel är. Hur långt går det att abstrahera eller förenkla men ändå se att det är en cykel?

Hilma af Klint och Wassily Kandinsky är två konstnärer från förra århundradet som målade abstrakt. I deras konst ser vi geometriska former och naturvetenskapliga associationer. Vad ser de runda formerna ut som? Är det klot, cirklar, sfärer, fröer, ringar, hjul eller blommor? Vad skiljer ett klot från en cirkel, kan vi fråga oss. Och när upphör en cykel att vara cykel?

Om vi kan visa barnen att olika ämnen hakar i och befruktar varandra, att kunskap är gränsöverskridande, ger vi också barnen möjligheter att utveckla ett kreativt tänkande som inte begränsar sig till ett ämne. Konstnären Jean Tinguely använde tekniken för sina sinnrika och mekaniska maskiner gjorda av skrotdelar. Ett exempel på att teknik inte bara är teknik utan glädjen som följer av att använda tekniken i ett uttryck.

Skulptur av konstnären Jean Tinguely – Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA-NC

Utmaningen

Samtal, sinnlighet och estetiska uttryck 

Syftet med den här utmaningen är att med olika didaktiska verktyg undersöka ett föremål med hjul som cykel, barnvagn, skottkärra. Anpassa utmaningen till er grupp.

Låt gärna utmaningen vara processinriktad. De didaktiska verktygen kan varvas och återkomma under längre tid.

Vi använder samtal och sinnligt undersökande 

Välj ut ett stort föremål som har hjul – kan vara en riktig cykel, skottkärra eller en barnvagn. 

Ställ på ett bord eller en lastpall ute eller inne. Låt barnen undersöka föremålet och utmana barnen med frågor, se förslag nedan. Vänd på den upp och ner. Låt barnen testköra/prova

Förslag på undersökande frågor

 • Beskriv vad ett hjul är och hur det ser ut.
 • Kom på så många föremål som möjligt som har hjul. 
 • Vilka föremål på förskolan har hjul?
 • Känn på hjulen genom att blunda. Hur känns de? 
 • Kan hjul låta? Luktar de?
 • Vilka material är föremålet gjorda av? Vad är hårt/mjukt?
 • Vad behövs för att få den att rulla? 
 • Vilka bakomliggande önskningar ville den människan som skapade föremålet skulle uppfyllas med hjälp av en cykel/skottkärra/barnvagn.

Vi använder estetiska uttryck och lärprocesser

”Rita”/skapa ett hjul eller en cykel i olika material – tvådimensionellt. 

Förslag på material: Lego, kaplastavar, lera, papper och penna/krita, kottar, stenar, pinnar eller annat naturmaterial.

Reducera/förenkla – vilka delar behöver vara med för att det ska uppfattas som ett hjul eller en cykel – ta bort överflödet– här finns inget rätt eller fel.

Komponera er egen cykelsång. Använd orden hjul, snurrar, vind + att varje barn väljer ett eller två ord. Sätt ihop till en vers och improvisera en melodi. Kan vara olika varje gång! 

Gestalta fart i en dans från långsam till snabb till ultrarapid. Lägg till ett ljud.

Titta på avsnittet Tripp Trapp Träd om Hjulet.

UR Play – Tripp, Trapp, Träd: Hjulet

Reflektera och samtala med barnen kring det ni gjort.  

Nästa steg. Utifrån de samtal ni haft fundera på hur ni vill gå vidare med ert undersökande kring hjul eller annan teknik.

Förberedelser

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen.

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen fokuserar ni på?
 • Antal barn: 3-4 i en grupp, ev flera grupper– vilka barn
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – utomhus/inomhus – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?

Diskutera

 • Hur kan kreativitet, teknik, fantasi och estetik kopplas ihop? Vad tycker ni är viktigt att barnen får med sig inom teknikens område? Vad kan nästa steg vara?

Materiallista – förslag

 • Hjul, cykel, skottkärra, barnvagn
 • Podium, bord eller liknande
 • Kaplastavar
 • Lego
 • Naturmaterial
 • Papper
 • Pennor
 • Kamera

Inspiration

Teknik/Estetik

Inspiration utifrån konstnären Jean Tinguely

Musik

Wintergatan

Låten Farbror Anders av Robert Broberg

Didaktik

Boken Digitalisering i förskolan, kapitel 4, transduktion

– Cecilia Caiman och Susanne Kjällander

LYCKA TILL!

Fundera och kommentera gärna här eller till min mail eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *