Att bygga upp något från grunden

Annie Lindström är förskollärare på avdelningen Gullvivan på den nybyggda förskolan Freden. I samband med att Kvasar och Per Falk stöttar i ett mekanik- och teknikprojekt för att designa om en tomt hörn på förskolan skriver Annie ned syfte och plan med projektet. Vi återkommer under våren med nya foton och lärdomar!


Allt är nytt

Vi är nya; ny förskola, nytt arbetslag och en ny barngrupp som ständigt växer. Vi gör allt från början, det finns inga färdiga ”så här har vi alltid gjort”. Miljön och materialet är nytt för barnen. Hittills har vi upplevt att barnen haft svårt att hitta ro i sina aktiviteter. De är nyfikna och intresserade men det som lockar allra mest är att springa och röra sig över våra stora inomhusytor, framförallt på torget.

Pelle skissar upp miljön efter samtal med Annie

Uppdrag: Fokus och djupare utforskande

Vi vill uppnå ett slags lugn, eller fokus, där barnens nyfikenhet och intresse styr våra aktiviteter vidare, djupare. Vi behöver hjälpa barnen att minska graden av spring och öka graden av aktivitet, lek och utforskande. Med hjälp av bland annat en legovägg ser vi stora utvecklingsmöjligheter för hur vi tror att barnen kan komma att agera och interagera med både miljön och med varandra. Vi tänker att med väggen får barnen en naturlig samlingspunkt där gemensamma erfarenheter skapas och samtal kan uppstå.

Vi vill uppnå ett slags lugn, eller fokus, där barnens nyfikenhet och intresse styr våra aktiviteter vidare, djupare.

De flesta av barnen i vår grupp har ett annat förstaspråk än svenska vilket gör det än viktigare för oss att arbeta med språkgynnande aktiviteter. Med den gemensamma fokuspunkten i lego-väggen tänker och hoppas vi att det kommer locka till samtal med nya ord och begrepp som kan stimulera barnens språkutveckling samtidigt som leken kring väggen utmanar dem på olika sätt i deras byggande och tänkande.

Hur designar vi miljön så att den har en naturligt bromsande effekt utan att bygga hinder? Vilka aktiviteter kan vi lyfta fram som skapar nyfikenhet och lockar till interaktion?

Legoväggen är på plats

Nu är den på plats, nu tar vi nästa steg med att rama in miljön och skapa miljöer i miljön. Bordet. Väggen. Magnetväggen.

1 Kommentar on “Att bygga upp något från grunden

  1. ”Hur designar vi miljön så att den har en naturligt bromsande effekt utan att bygga hinder? Vilka aktiviteter kan vi lyfta fram som skapar nyfikenhet och lockar till interaktion?”
    Bra frågor! Början är den viktigaste delen av arbetet. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *