MakEY – Makerspaces in the early years

Jackie Marsh är en av forskarna bakom MakEY – Makerspaces in the early years (https://makeyproject.eu/about/) där de studerat vilken effekt och utfall makerinspirerade aktiviteter, lärmiljöer och utbildning har på barn i åldern 3-8 år.

I filmen nedan, inspelad på Göteborgs Universitet mars 2019, presenterar hon deras forskning.

Jackie Marsh presenterar deras forskning från MakEY – Makerspaces in the early years

Fyra perspektiv

Under filmen presenterar hon deras frågeställningar och forskning utifrån fyra perspektiv.

  • Kreativitet och design
  • Aktivt lärande
  • Kritiskt tänkande
  • Lek och upptäckande

Vi på Kvasar har tagit oss friheten att översätta tankegångarna från deras forskning till svenska för att lättare kunna diskutera det utifrån en svensk kontext, vår praktik i Sundbyberg och Lpfö18.

Kreativitet och design
Aktivt lärande
Kritiskt tänkande
Lek och upptäckande

Utifrån dessa perspektiv samlas Kvasar och makerpedagogerna kring erfarenheter och forskning. Vill ni följa vårt arbete med dessa frågeställningar så återfinns de under kategorin makerlitteracitet.

3 Kommentarer on “MakEY – Makerspaces in the early years

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *