Makerpedagogen Ewa öppnar upp Kvasar för sin enhet

Nu är jag på gång med ett nytt projekt och med Kvasar som arbetsplats. Mitt förra projekt om Green Screen var så roligt, utvecklande och framför allt utmanande. Jag har varit på Kvasar med några barn under hösten, där både barnen och jag har stortrivts. Det är något med miljön som inbjuder till lärande för oss alla, och det var som om ingen av oss ville gå därifrån. Då väcktes idén om att göra lite förskola av Kvasar.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]

En flicka rusar till mig med en bok och säger: ” – Ewa,det här är som roboten vi bygger!”  Och så visar hon mig bilden i boken ’Rymden’. [/perfectpullquote]

Min idé blir till verklighet

Tänk att få vara här en gång i veckan och ta emot pedagoger och kollegor tillsammans med en liten barngrupp och öppna upp för detta lärande för fler. På mitt medarbetarsamtal med min chef lyfte jag min idé och hon tyckte det var riktigt bra och en möjlighet för enheten. När jag berättade för Pelle blev han exalterad som bara han kan bli, och nu efter några möten är vi igång, tack vare bra chefer och Kvasar.

Varje torsdag med början den 23 januari kommer jag att ta emot fyra barn och en pedagog. Varje grupp kommer vara på Kvasar två tillfällen mellan kl 9.15-10.45. Jag kommer börja med pedagoger och barn från min egen förskola (Eddagård). På Kvasar finns en Legovägg som jag kommer introducera på första mötet, och den kommer även fungera som en backup-plan om barnen inte vill delta i aktiviteterna så kan de bygga där själva.

Mina olika aktiviteter:

Lego WeDo 2.0: Med hjälp av en app i lärplattan bygger vi en slags robot i Lego efter en beskrivning. Barnen lär sig ”programmering” med hjälp av enkla dra-och-släppkommandon.

Blue-Bot: Blue-Bot är också en robot som har till uppgift att ta sig fram till olika ställen. Barnen lär sig höger, vänster, framåt, bakåt och även programmeringstänket. Här kan det vara kopplat till ett projekt t ex färg och form, bondgården, havet.

Green Screen by Do Ink: Man göra filmer/bilder med olika effekter. Även här gärna kopplat till ett projekt.

Tramsbot (endast för blivande skolbarn): Tramsbot är en robotkonstruktion som rör sig ’tramsigt’ med hjälp av en 3-voltsmotor. Barnen får tillverka en robot själva och även diskutera hur de vill utsmycka den, vilken funktion den skall ha och vilka material och verktyg de skall använda.

Lego Education Coding Express: Ett tåg som ger de mindre barnen förståelse vad kodning innebär och även uttrycka sina idéer och tankar kring digitala funktioner. (Jag hoppas att jag kan övertala Kvasar att köpa in tåget.)

Introduktionen för barnen

På Eddagård får barnen en kort introduktion av de olika aktiviteterna. Sedan får barnen välja vilken aktivitet de vill utforska på Kvasar. Min tänka progression är att barnen får en första förståelsen av den digitala tekniken på förskolan, men att de kan se fortsättningen på plats på makerspace. Dessutom vill jag att de har kommit kontakt med bl a programmering innan de börjar skolan.

Jag vill även passa på att väcka flera pedagogers lust och nyfikenhet till den digital tekniken och öppna upp för en diskussion om digital kompetens. Genom att visa på hur rolig och spännande den kan vara. Fångar jag några pedagogers nyfikenhet som idag har ett avstånd till det digitala blir jag nöjd.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Det är något med miljön som inbjuder till lärande för oss alla[/perfectpullquote]

Eftersom jag såg på Eddagårds barn hur spännande de tyckte det var att komma till Kvasar, vill jag att fler barn får möjligheten att utforska denna härliga miljö. Har Sundbybergs Stad satsat på Kvasar så vill jag att flera får möjligheten att uppleva denna underbara atmosfär. Om man ser ett år framåt hoppas jag kunna vara två förmiddagar i veckan på Kvasar. Att jag inspirerat flera pedagoger till att ta emot barngrupper så flera barn får möjligheten att komma till Kvasar. Att barnen har fått en bra grund till digital kompetens och makerlitteracitet.

Stort tack till mina tre chefer Karin, Annelie och Zahra för att ni tillåter, stöttar och tror på mig och mitt projekt. Även stort tack till Pelle,  utan dig hade det inte blivit av. 😊

3 Kommentarer on “Makerpedagogen Ewa öppnar upp Kvasar för sin enhet

  1. Jag kan säga att jag är jätteglad att du har startat det här projektet. Vi är på rätt spår känns det som.

    1. Det är du och ni som gör det möjligt! Tänk att det kostar så lite och tar så lite tid att skriva den där kommentaren, samtidigt som den betyder så mycket. Tack för att ni fortsätter peppa oss till fortsatta stordåd! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *