Om förundran i en tid av artificiell intelligens och robotik

Varför förundran?

Författaren Douglas Rushkoff skrev i sin bok Team Human om vikten av att vi människor bygger nätverk, tänker och upplever tillsammans – just som motkraft till artificiell intelligens och robotarna. Team Human = Människolaget. Inte för att utvecklingen enbart är av ondo utan för att vinnlägga sig om att vi lyfter fram de mänskliga aspekterna inom teknik och digitalisering, att vi inte glömmer bort oss själva i utvecklingen och att vi återigen ska påminna oss om att inte underkasta oss plattformarna, leverantörerna och verktygen. En mobiltelefon är i sig inte ond, men vi många av oss borde lära oss att anpassa den för att tjäna oss – inte tvärtom. Verktyg som ger oss riktig livskvalitet, och inte stjäl vår data och tid.

I arbetet med digital kompetens och att förstå sin samtid med alla verktyg, ryms många färdigheter och kunskaper. Kreativitet, källkritik och att t ex jobba med sin förundran.

En dikt utan namn

I ett barns ögon ryms ren förundran,
där världens skönhet och magi är omkring oss.
En fjärils vingar, skirt ljus genom tyg, lätta sandkorn mellan fingrarna.

När tiden stilla flyter fram,
må vi vuxna aldrig glömma häpnaden i deras ögon,
en gåva att iaktta.

För i deras rena förundran, ryms inspiration för oss.
Att modigt se världen på nytt.

En spontandikt vid Gullmarsplan 07:45 – 20230818

Förundran enligt Douglas Rushkoff

Rushkoff skriver om just förundran som höjden av mänsklig upplevelse, och följaktligen extra viktig att försvara och jobba med för att skapa en kontrast till övrig mediakonsumption, öppna upp sinnena nya upptäckter samt träna sig i att skruva ned tempot. Enligt honom leder även en ökad grad av små vardagsupptäckter till mer av altruism (medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet och motsats till egoism).

Vi kan kanske se detta arbete som ett sätt att öka vår resiliens och jobba med att öka likvärdigheten i samhället och stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att bredda basen så att fler får tillgång till verktyg och förståelse kring hur de använder dem på ett likvärdigt sätt, skapar vi också ett samhälle där fler får komma till tals och lära sig när, var och hur de kan använda verktyg och plattformar på ett positivt sätt.

Förundran enligt Eva Tuvhav Gullberg

I en serie med fyra inlägg kommer Eva Tuvhav Gullberg leda oss genom de didaktiska frågorna om hur vi kan jobba med förundran i förskolan och varför det är så viktigt. Är det möjligt att paketera och spara gamla upplevelser på burk till en regnig vinterdag? Vilka strategier kan vi ha som vuxna och pedagoger i barngruppen för att ta tillvara och utveckla barnens förundran? Hur bygger vi miljöer som utvecklar förundran hos alla barn? Vilka verktyg kan hjälpa till med det här?

Del 1: Förundran på burk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *