FabLearn Europe 2021

FabLearn Europe är en internationell konferens om programmering och datavetenskap, design och makeraktiviteter. Årets värd var St.Gallen University of Teacher Education i Schweiz, och konferensen hölls digitalt och virtuellt den 2-3 juni 2021.

Den första FabLearn Europe konferensen organiserades i Aarhus 2014, den andra i Preston 2016, den tredje i Trondheim 2018, och den fjärde i Oulu 2019.

En film där forskarna lyser på alla 3D-printade detaljer som barnen naturligt infogat i sin lek och som byggmaterial för att förverkliga sin konstruktion

Becoming a Maker Pedagogue

Paper 6: Becoming a Maker Pedagogue: Exploring Practices of Making and Developing a Maker Mindset for Preschools

Sophie Landwehr Sydow, Stockholm University (DSV) and Södertörn University (NMT), Sweden
Anna Åkerfeldt, Stockholm University, Department of Mathematics and Science Education, Sweden
Per Falk, Sundbybergs Kommun, Sweden

Abstract

Making has with its mindset and hands-on agenda found ways into all levels of education. From primary school to higher education, in after-school curricula and public places of learning, making has made a considerable impact. In early childhood education, teachers and their professional development are however less in focus. We present a municipality-driven project of training nine preschool teachers with a maker mindset. Our data builds on teachers’ experience and practice, shared in two workshops and 16 blog posts. The pedagogues’ reflections of their own and learners’ actions make way for how ‘making’ impacts them as educators. We use Resnick’s four P’s: Projects, Peers, Passion, Play and contribute Places and Presentation as additional elements of creative learning. We show that developing a maker mindset entails openness, curiosity, co-creation, responsiveness and the willingness to include technology and materials into professional practice, which is key towards becoming a maker pedagogue.

Hur gick det då?

Varje grupp fick presentera bakgrund, metod, sina fynd och samt nästa steg. Det ramverk och raster som använts när de studerat makerpedagogerna och processledaren Per Falk är taget ur Mitch Resnicks bok Lifelong Kindergarten och är 4P – Projects, Passion, Peers and Play. De har transkriberat och analyserat workshops samt studerat och kategoriserat de bloggposter som makerpedagogerna skrivit. Utifrån detta material har de identifierat ett antal nyckelförmågor såsom öppenhet, nyfikenhet, medskapande, lyhördhet och en vilja att blanda olika uttryck och tekniker i sin praktik.

Materialet och presentationen mottogs väl och det dök upp ett antal följdfrågor kring metod och valet att lägga till de två extra P:na.

Vad krävs för att jobba som makerpedagog i en tid som denna och i en verksamhet som förskola?

Det är roligt att det finns ett så stort intresse för vårt arbete i förskolan i Sundbyberg, och det var flera som talade om just demokrati- och likvärdighetsaspekterna kring makerrörelsen under konferensen. Och det är väl en av de saker vi kanske kan vara mest stolta över – att fler får chansen att upptäcka metoder, material och förmågor som annars kanske aldrig hade givits en chans att utvecklas.

Materialet är fullt tillgänglig att läsa och ladda ned via ACM Digital Library.

Möjligheter och utmaningar

2 Kommentarer on “FabLearn Europe 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *