Street art

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, ateljerista och utbildare. Hon skriver tänkvärda inlägg under rubriken ESTETIK & TEKNIK på Kvasars blogg. Här finns hennes presentation och här hittar du alla hennes inlägg.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Estetik-teknik-300x96.png

Elin drar med fingret över den räfflade ytan, följer spåren för att se var fingret stannar. Efter att ha undersökt ett flertal olika spår lägger hon båda händerna på brunnslocket. Trycker händerna det hårdaste hon kan mot locket. Elin känner den hårda och lite svala metallen forma sig mot händerna. Hon lyfter sakta upp sina händer och synar dem. I handflatorna upptäcker hon försiktiga avtryck från brunnslocket.

Konrad har stått bredvid och lite avvaktande undrat vad hon egentligen håller på med. 

Nu håller Elin upp handflatorna mot Konrad och säger:

Kolla Konrad, titta vad det blev. Mönster i händerna. 

Båda kollar och ser hur mönstret sakta försvinner.

Konrad slänger av sig sandalerna och ställer sig med hela sin tyngd på brunnslocket.

Nu du Elin ska du få se på mönster, snyggaste fotmönstren i hela Bagarmossen, säger Konrad.

Reflektion

Händernas taktila utforskande. Varmt, svalt eller isande kyligt. Silkeslent, hårt eller taggigt. Händernas känslighet kompletterar synen, berättar om det som inte ögat kan se.

Våra sinnen skapar kopplingar till hjärnan och de erfarenheter vi tidigare haft i livet. Lägger till, uppmärksammar. Just här brunnslock.

Här finns mönster, geometri, design, matematik, avtryck, konst, funktion, upprepning, teknik. Oändliga möjligheter att ta tag i. Och frågor.

Här står jag som en närvarande pedagog och iakttar två barns undersökningar och undrar vad kan jag bidra med i den här situationen? Hur kan jag förvalta barnens upptäckter och förundran?

Vad händer med mig själv? Vilka associationer, frågor, fantasier och erfarenheter dyker upp i mig? Får min nyfikenhet och mina personliga funderingar väga in som t ex? 

Vilken värld finns under brunnslocket? Bor det nån där? Varför har brunnslocken så vackra mönster? Är det ett kodsystem? Hur många brunnslock finns här, runt förskolan? Ser alla olika ut?

I de bästa av världar väcker barnens förundran vår egen gnista av nyfikenhet att undersöka, öppna dörrar och se vad som finns att upptäcka. Så visst är det egna intresset och nyfikenheten en viktig drivkraft även om vi samtidigt behöver gå balansgång på den lyhörda stigen så att vårt inre öra är öppet mot barnens perspektiv och bästa. Vår uppgift blir att ge barnen en adekvat ingång så att de kan pröva sina egna tankar och teorier utifrån deras nyfikenhet och förundran inför världen.

När barnets och pedagogens världar möts i en gemensam förundran blir barnet bekräftad på djupet och dessutom – delad upptäckarglädje blir dubbel upptäckarglädje. 

Det här fotot av okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

Utmaningen

Street art – en estetisk ingång i brunnslockens värld

Vi går ut på gatan för att undersöka brunnslock med estetiska processer och tar med oss våra intryck till förskolan. Syftet är att barnen ska hitta ingångar till sina egna tankar och teorier som de får när de undersöker brunnslocken. 

Vilka kunskaper kan vi hitta genom brunnslocken? Vad intresserar barnen? Mönstret? Vad som finns under? Vem som gjort locken? Vilka geometriska figurer finns där? Kan vi koppla ihop mönster med programmering? Ja vart leder en process?

Anpassa utmaningen beroende på barnens ålder och förmåga.

Vi gör det i fem steg. Varje steg kan göras flera gånger och vid olika tillfällen. Att få tid att fördjupa processer är en viktig förutsättning för att kunna fokusera och hinna tänka sina egna tankar. Det erbjuder barnen en motvikt till ett hetsigt och stressigt tempo som enbart ger ytliga intryck. 

En rekommendation är att pedagogerna gör de olika momenten själva först. Varför inte på en arbetsplatsträff, nätverksträff eller annat möte där ni pedagoger träffas.

Steg 1 – Identifiera, samla och fota

Steg 2 – Ställ ut och välj ut – formulera och fantisera

Steg 3 – Tryck till

Steg 4 – Barnens egna brunnslock

Steg 5 – Fortsätt processen

Lyssna och ge barnen möjlighet att undersöka och experimentera för att sedan utveckla sina hypoteser och tankar.

Efter varje steg dokumentera och reflektera tillsammans med barnen.

Antal barn 3-4

Steg 1 – Identifiera, samla och fota

Leta upp brunnslock i era omgivningar. Undersök dem genom sinnena om det funkar beroende på var de är placerade. Låt barnen dokumentera alla brunnslock ni hittar med kameran. Märk gärna ut på en karta var ni hittat dem.

Steg 2 – Ställ ut och välj ut – formulera och fantisera

Skriv ut varje brunnslock. Lägg dem på golvet. Undersök dem. Sortera – vilka liknar varandra. Finns det siffror på dem, bokstäver, mönster. Låt barnen formulera vad de ser.  Vad tänker barnen om brunnslocken. Lyft fram deras idéer, hypoteser och fantasier. Varför finns de där? Vem har lagt dit dem? Vad finns under? Ta fram ett stort papper och tuschpennor där barnen gemensamt kan berätta om sina tankar, upplevelser, fantasier etc. Dokumentera deras tankar. 

Häng upp bilderna av brunnslocken. Låt barnen välja vilket brunnslock de gillar bäst.

Steg 3 – Tryck till

Skär leran i skivor. Kavla ut dem så de är ca 2-3 cm tjocka. Varje barn ska ha en lerskiva. Gör gärna några extra ifall de skulle gå sönder på vägen…

Lägg dem på var sitt masonitunderlag eller liknande och ta med dem till barnens favoritbrunnslock.

Sopa rent brunnslocket från gatudamm och eventuella stenar. Låt barnet försiktigt lägga lerskivan på brunnslocket, behöver inte täcka hela. Stryk försiktigt med handen på hela lerskivan. Kavla försiktigt över hela ytan. Lyft och vänd lerskivan och lägg den på masonitskivan.

Ta med till förskolan.

Nu dags för avtryck.

Lägg tuschfärg eller svart flaskfärg i ett jämnt lager på de upphöjda delarna. Lägg ett växtpapper ovanpå. Håll pappret stilla. Smek med handen över pappret där leran är inunder. Lyft pappret från ena sidan. Avtryck!

Steg 4 – Barnens egna brunnslock

Låt barnen designa egna brunnslock på exempelvis kartong eller wellpapp. Vilken form ska brunnslocket ha. Vilka mönster, tecken, hemliga språk ska brunnslocket ha? När de är färdiga fråga barnen var de ska vara. Placera ut dem. Be barnen berätta om sina lock. Varför de finns där och vad finns inunder locken. Lyssna på barnens berättelser. Dokumentera!

Steg 5 – Fortsätt processen

Hur kan en fortsättning av brunnslocksprojektet se ut. Fråga barnen vad de skulle vilja undersöka som har med brunnslocken att göra. Något de upptäckt som de vill fortsätta med. 

Gör gärna själv en mindmap med olika tanketrådar som skulle kunna undersökas. Utifrån den kan barnen också få idéer hur de vill gå vidare.

Förberedelser

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen
 • Antal barn: 3 eller fler – vilka?
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?
 • Vad kan nästa steg vara i processen? Väg in både barnens intressen och vilka mål ni har i undervisningen.

Materiallista – förslag

 • Kamera, mobil
 • Papper
 • Tuschpennor
 • Lera
 • Lerskärare
 • Kavel
 • Underlägg av masonit till lerplattorna
 • Borsta
 • Tusch alt svart flaskfärg
 • Penslar
 • Växtpapper, rispapper
 • Wellpapp eller kartong
 • Tuschpennor – mörka färger – svart, brunt

Inspiration

Lagt lock ligger – Artikel om brunnslock av Eber Ohlsson

LYCKA TILL!

Fundera och kommentera gärna här eller till min mejl eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *