Naturvetenskap och teknik

Skolverket skriver på sin hemsida om att spontan lek måste tas tillvara inom naturvetenskap och teknik, samt att ”i förskolan kan du ge möjligheter för barnen att utforska naturvetenskap och teknik och sätta ord på det som gör dem nyfikna.”

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]De nämner flera exempel på sin hemsida men just uppläggen med rymdrum och ta loss, sätta fast, sammanfoga fick oss lite extra kreativa idag. Dessutom det medföljande paketet med didaktiska frågor och strategier passar utmärkt för våra lärlabb.[/perfectpullquote]

Skolinspektionen skrev i rapporten ”Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik” (2017) om hur pedagoger och rektorer upplever det som svårt att närma sig matematik, naturvetenskap och teknik vilket gör att de inte ställer relevanta frågor som öppnar upp för barnens vidare undersökningar eller intresserar dem för att gå bortom det mest uppenbara. De skriver i rapporten ”Förskolornas arbete med teknik till är stor del är inriktat mot bygg och konstruktion. Personalen bidrar sällan med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. När det gäller teknik i vardagen och enkel teknik får barnen använda olika tekniska föremål, till exempel cyklar och vattenkranar, men inte närmare utforska hur de fungerar.

Nedan följer Skolverkets material om hur man kan jobba med dessa frågor inom ramen för Lpfö18 och hur man kan designa en lärmiljö för att möta upp barnens behov av att förstå sin samtid.

Inred ett rymdrum i förskolan

Källa: Inred ett rymdrum i förskolan

Låt barnen utforska tekniken i fri lek och med experiment. I det här exemplet har några förskollärare har inrett ett ”rymdrum” och låtit barnen styra på vilket sätt de vill använda rummet.

Att diskutera

Om du hade varit pedagog här:

 • Hur hade du sett på det som barnen gör ur ett naturvetenskapligt/tekniskt perspektiv?
 • Hur hade du valt att ta detta vidare med barnen?

Fördjupning

Här är några möjliga frågeställningar att prata om med barnen på din förskola:

 • Tyngdlöshet, vad är det?
 • När blir man tyngdlös?
 • Vilka begrepp kan vara lämpliga och/eller möjliga att införa till barnen om rymden?

Månen

 • Titta på månen i en kikare.
 • Diskutera med barnen: Varför lyser månen?
 • Gör månlandskap i sand.
 • Rita månen.
 • Finns det begrepp inom området som du själv vill veta mer om? Vilka?

Ta loss, sätta fast, sammanfoga

Källa: Ta loss, sätta fast, sammanfoga i förskolan

Yngre barns utforskande

Tala med barnen om det som sker i den direkta situationen och utforska tillsammans:

 • Hur och vad gör barnen när de utforskar sådant som går att öppna och stänga? På vilka sätt hanterar och undersöker de till exempel kardborrband som förslutningsanordning?
 • Vad är det som händer när man öppnar och stänger med kardborreband? Vad är det som gör det möjligt att öppna (ta loss) och stänga (sätta fast) med denna teknik?
 • Vilka andra lösningar för att öppna och stänga till exempel kläder finns det? Låt barnen undersöka.
 • Vilka ord och begrepp kan det vara lämpligt att införa här?

Äldre barns utforskande

I filmen bygger och konstruerar de äldre barnen med olika slags material. Förskolläraren utmanar dem genom att erbjuda dem bilder som inspiration. Barnen har tillgång till ett varierat material som ger dem möjlighet att sammanfoga sina konstruktioner på olika sätt. Barnen i filmen har redan erfarenheter av att sammanfoga och göra konstruktioner.

De vuxna i förskolan observerar vilka strategier barnen använder, vilka erfarenheter de har och vad som intresserar dem under leken eller aktiviteten. Observationerna kan sedan användas för att skapa fler lärtillfällen för barn och vuxna i samspel.

Tala med barnen om och utforska tillsammans:

 • Finns det olika lösningar för att foga samman konstruktioner?
 • Finns det likheter och skillnader vad det gäller hur hållfasta olika konstruktioner är beroende på dels val av material dels hur materialen sätts ihop?

Didaktiska strategier vid lärande om naturvetenskap och teknik

Några didaktiska strategier vid lärande om naturvetenskap och teknik tillsammans med barn i förskola och förskoleklass.

– Att göra barn uppmärksamma på det som du vill att de ska urskilja och uppmärksamma, genom att sätta ord på det.

– Att lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och göra andra barn uppmärksamma på att de kan bidra till varandras lärande.

– Att använda tillfällen i vardagen för att utforska hur enkel teknik fungerar och när det kan ges tillfälle att själv bygga och konstruera.

– Att utmana barnen utifrån deras egna erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

– Att organisera verksamheten så att det blir möjligt för barnen att utvidga sin lek genom att se till så de har tillgång till material och utrustning som bidrar till utforskande och undersökande i vardagen.

– Att ge barnen möjlighet att ställa frågor och samtala om det som sker i stunden, men också om det som har hänt tidigare och det som barnen tror kommer att hända.

– Att använda barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter som ett innehåll i
undervisningen.

– Att ge barnen möjlighet att jämföra olika situationer och händelser som är kopplade till det fenomen som är i fokus. Att hitta likheter och skillnader och ge barnen möjlighet att generalisera sina kunskaper till andra situationer.

– Att både organisera tillfällen där det är möjligt att utforska människotillverkade föremål (artefakter), fenomen och händelser i vardagen och att fånga sådana tillfällen som sker spontant i barnens lek.

– Att möjliggöra systematiska undersökningar genom tillfällen att ställa och testa sina egna hypoteser och även testa andras hypoteser.

– Att dokumentera urskiljande och utforskande processer tillsammans med barnen och se barns lek och lärande, samtal och samspel som viktiga delar i arbetet med detta. Dokumentationen ska göra det möjligt för barn och vuxna att gå tillbaka till olika händelser, men också bidra till att barn och vuxna får nya infallsvinklar på det man har genomfört.

Källa: Didaktiska strategier från Skolverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *