Om makerrummet och legoväggen på Milot

Uppdatering makerrummet

Under hösten påbörjade jag arbetet med ett kombinerat makerrum och digital ateljé på förskolan Milot, vilket finns beskrivet i en första idéskiss här på bloggen. Min ambition och hypotes då var att både barn och pedagoger skulle få en utökad kunskap och ett utökat användande kring och med de digitala verktygen. Min upplevelse är att utifrån materialet och tillgängligheten skapades en nyfikenhet hos barnen. De var peppade att använda materialet och ville vistas i rummet. Det var däremot svårare att få pedagoger intresserade att vistas i rummet. Min tanke var att vi på enheten skulle börja och sen skulle det spilla över/introduceras till övriga pedagoger på förskolan, så blev inte fallet. Jag kämpade under hösten med att skapa intresse, förståelse och nyfikenhet hos mina kollegor men stötte hela tiden på patrull. Det var svårt att få mina närmaste kollegor engagerade och jag kunde inte riktigt komma på vad det kunde vara. Efter flera samtal under hösten-19 och våren -20 med både Pelle och Amanda på Kvasar samt min biträdande rektor kom jag fram till slutsatsen att jag hade satt ribban för högt och med för mycket innehåll. Jag måste komprimera innehållet till några fokusområden.

Nytt fokus för rummet

I samråd med Pelle på Kvasar kom vi fram till att fokusområdena i makerrummet på Milot skulle vara en legovägg, arbete med digitala mikroskop samt något exempel på analog kodning t ex pärlor eller med hjälp av Lego.

Apropå legoväggen och teknikvila

Under mina år som förskollärare har två ämnen varit riktigt heta potatisar. Den ena är samlingen och den andra är vilan.

Under just detta år har vilan hamnat i stor fokus då det finns flera barn som inte är kompatibla med den sortens vila som förskolan har erbjudit. En standardvila på förskolan är en lugn stund med bok, lugn musik eller någon annan sorts avslappning utan aktiviteter. Men vad händer eller gör detta med de barn som har ett behov av en annan sorts vila?

Det finns flera barn som hamnar i ett meditativt stadie när de arbetar med händerna och sitter med ett tekniskt material eller ett bygg- och konstruktion material. I och med att vi ska erbjuda barn återhämtning och aktiviteter som skiftar i innehåll och tempo, vad är det då som säger att vi inte kan använda oss av teknik utifrån ett återhämtningsperspektiv? 

Detta har åter igen kommit upp på tapeten i och med uppbyggnaden av legoväggen. Hur skulle det se ut om denna multivägg kunde fungera under vilan? Kan de barn som upplever svårigheter med standardvilan faktiskt hamna i en situation som både är återhämtande, meditativ, lärande, utmanande och utvecklande på en och samma gång. Att de i utmaningar som en multivägg kan ge, faktiskt hamnar i ett ”fokuserat meditativt” stadie?

Jag tror att erbjuds möjligheten till en annan sorts återhämtning så kommer konflikter, onödiga konfrontationer och arga/ledsna barn som absolut inte villa vara med på vilan att minska, eller det är i alla fall min tes.

Att många av dessa barn som i folkmun kallas utåtagerande, ofta har ett större intresse och behov att få arbeta med händerna, att utmanas på ett annat vis och få möjligheten att tänka i andra banor, detta anser jag att bygg- och konstruktion samt teknik kan möta upp.

Legoväggen tar form

Med nytt fokus på rummet och Jag börjar förändringen i rummet med den portabla legoväggen, Lego är ett känt material för både barn och vuxna och således ett ”ofarligt” material. Kanske kan detta locka kollegorna att vara mer närvarande i rummet. Fokus tas bort från det digitala, som kan vara skrämmande, och läggs på kreativitet och konstruktion. Efter vissa mätningar kommer jag fram till att väggen behöver ha 25-36 legoplattor. Då Pelle och jag har pratat om att väggen skall vara multifunktionell och även kunna fungera som en kulbana blir beslutet 36 plattor. I tankarna kring väggen finns även huruvida möjligheten finns att på något vis använda sig av magneter t ex Geomag, går det att göra en magnetisk kulbana? Eller ha plattor på något vis som går att fästa på väggen med lego+magneter?

Ramplattan till legoväggen skall vara 165*165 cm, denna sågas till på Byggvaruhus i närheten. Då det inte är möjligt att få en sådan skiva i just det kompletta måttet måste jag foga samman två skivor med 4 st metallplattor, sedan börjar jag med själva monteringen av legoplattorna.

Väggen är på gång, jag har fått in ett flow, 18 plattor är lagda och nu stöter jag på patrull. Jag upptäcker att när limmet har torkat så är några av plattorna ca. 1-2mm off, jag provar med en legobit och det går trögt att trycka i den. Vad ska jag göra nu?

Jag har fått i uppdrag att kontinuerligt dokumentera i text och bild hur jag sätter upp legoväggen och hur rummet tar form, då det är flera makerpedagoger och enheter som är intresserade av just detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *