Utvecklingsdag för Karusellens-, Ekbackens- och Lekplatsvägens förskola

Utvecklingsdagen

När Karusellens-, Ekbackens- och Lekplatsvägens förskolor skulle ha en utvecklingsdag den 26 september fick Kvasar ett uppdrag att fylla innehållet under eftermiddagen. Vi kom fram till att vi skulle ha lika delar praktiskt som teoretiskt. Kvasar bjöd in Anna Åkerfeldt som forskare för att resonera kring digital kompetens och även resonera kring vårdnadshavarnas frågor kring digitalitet, digital kompetens och digitala verktyg.

Vem är Anna Åkerfeldt?

Anna Åkerfeldt, Ph.D i didaktik, Stockholms Universitet, Institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnenas didaktik och Ifous.

Anna Åkerfeldts forskningsintresse är lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna.

För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik och leder Ifous forsknings och utvecklingsprogram, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

Resonemang om digital kompetens

Det blev en mycket lyckad eftermiddag. Under en hel timme satt Anna Åkerfeldt och fick möjlighet att resonera kring alla frågor, samt hade även möjlighet att ta emot uppföljningsfrågor från chefer och pedagoger. I publiken satt även personer från förvaltningen och chefer från andra enheter.

Eftermiddagen avslutades med att Amanda från Kvasar körde en praktisk workshop hur man kan jobba med analog programmering med pärlor. Vi använde oss av ett material från bl a Kodcentrum.

Delar av Anna Åkerfeldts resonemang och tips finns transkriberat under fliken ’Digital kompetens i förskolan’.

Frågor från vårdnadshavare

 1. 1: Hej! Mitt barn ****** går på *****. Jag vill helst inte att han ska hålla på med skärmar alls. Han är för liten och jag är övertygad om att han kommer lära sig det som krävs i vår digitala värld ändå. Både jag och hans pappa arbetar med digital produktutveckling så vi är inte emot digitala verktyg, anser att våra barn bör vänta så länge det går med att använda digitala verktyg för lärande. Jag är övertygad om att de kan lära sig allt som de digitala verktygen ska ge, i den fysiska världen.
 2. 2: Hej! Jag vet att jag svarar för sent, men det här mailet hade helt fallit mellan stolarna. Jag skickar lite tankar så får du se om det är något att ta med eller inte. Min största fråga kring digital kompetens är… vad i den pedagogiska utbildningen kommer att ersättas av den ”digitala utbildningen”? Något måste ju prioriteras bort för att det ska finnas tid för nya områden. Om man ser på hur digitala verktyg används i hemmet så upplever iaf jag att det har en anti-social effekt, dvs man blir lätt isolerad med sin mobil/padda. Hur förebygger man den här risken på en förskola med barngrupper om tex iPads ska användas i undervisningen? När man pratar om ”digital kompetens” så känns det som att man kan mena olika saker. Det ena är att lära sig kring hur digitala verktyg används i dag; tex algoritmer, programmering etc. Den andra är att börja byta ut analoga verktyg mot digitala; tex infobrev, närvarolistor. Och det tredje som jag ser är att barnen börjar använda digitala enheter, tex använder en app i stället för att lägga ett pussel. Är tanken att förskolan ska introduceras till samtliga av dessa tre digitala områden? Jag kan själv förstå syftet med nr 2, dvs hitta smarta verktyg som underlättar administration för er pedagoger. Men vad skulle det finnas för syfte med nr 1 och 3? På föräldramötet så vore det toppen om vi kunde prata mer om Infomentor. Jag tycker det är svårt att förstå i vilka sammanhang verktyget används, tex vi anmäler ju alltid frånvaro via sms också… sen verkar det inte riktigt funka att skriva tillbaka på vissa inlägg, jag har gjort det men fick aldrig svar. Sen vore det kul om Portfolion kunde användas mer frekvent. Nu senast var det uppladdat två kort på ett enstaka barn – kanske inte helt relevant för alla. Hoppas det var användbara kommentarer, beklagar igen för förseningen! Med vänliga hälsningar *****
 3. Vilka digitala verktyg arbetar ni med eller kommer att arbeta med?
 4. På vilka sätt får barnen möjlighet att utveckla digital kompetens?
 5. Är de digitala verktygen tillgängliga för barnen eller är det vid fasta aktiviteter ni tar fram dem?
 6. Hur kommer ni att arbeta för att de digitala verktygen ska bli en naturlig del av verksamheten? 
 7. Vad har ni för syfte med de digitala verktygen? 
 8. På vilka sätt kommer de digitala verktygen att komplettera er verksamhet och era projekt? 
 9. Hur ser du på WHOs rekommendation om att barn under 2 år inte bör ha någon skärmtid? Bra rekommendation eller inte, och varför.
 10. Hur ser du på digitaliseringskraven i förskolans läroplan? Bra krav eller inte, och varför.
 11. Finns god evidens för att ha digitaliseringskrav i förskolan och vilka studier baseras det isf på?
 12. Från vilken ålder tycker du det är lämpligt att använda digitala verktyg? Vilken typ av verktyg rekommenderar du och vad bör man undvika?
 13. Från vilken ålder är det lämpligt att lära barnet enkla grunder i programmering? Vad finns det för verktyg till det?
 14. Jag tycker det hade varit intressant att lyssna till balansen att använda teknologi för att stärka utvecklingen och inte påverka barnens hjärnor negativt. Vad har man sett inom forskningen man bör tänka på vid användandet att den nya teknologin? (Exempelvis användning max x antal min varje dag, användning som är interaktiv har mindre påverkan på hjärnan än om barn ser en film? Etc). Alltså påverkar HUR man använder ex iPad hjärnans utveckling annorlunda? Hur använder man iPad för att stärka en positiv utveckling?
 15. Vad har man sett för fördelar respektive nackdelar att använda teknologin i pedagogiskt syfte men även mer slentrianmässigt. 
 16. Vad är viktiga aspekter förskolan bör ha med sig när man inkluderar digitaliserade verktyg?
 17. Har man sett i forskningen att digitaliserade verktyg påverkar mindre barns hjärnor och utveckling annorlunda än lite större barn? Är detta något man bör ha i åtanke vid en introducering av digitala verktyg?
 18. Hur bedömer man vad som är ett bra respektive mindre bra verktyg? Exempel på bra verktyg?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *