Pinnmagi – hur vi odlar förundran 

IMG 0001

Blogginlägg i fyra delar om förundran. Eva Tuvhav Gullberg utgår från de didaktiska frågorna Vad, Varför och Hur för att fördjupa oss i begreppet förundran och dess betydelse för förskolan. Varje blogginlägg avslutas med en möjlighet för dig och arbetslaget att utveckla begreppet förundran genom egen reflektion, utmaningar och inspiration.

Del 1: Förundran på burk
Del 2: Förundranskraften – The Wow-Power
Del 3: Pinnmagi – hur vi odlar förundran


Pinnmagi – hur vi odlar förundran 

Ett grått dis ligger över fjärden. Kliver av färjan. Blåsipporna lyser med sin frånvaro när jag stretar uppför stigen. Det är en sån dag då branten känns värre än vanligt. 

IMG 1671 2

Ögonen naglar sig fast vid en pinne som tittar fram ur en smutsig snöhög. Magnetiskt plockar min hand upp pinnen. Diset skingras. Fram sipprar en porlande bäck av förundran ur mitt inre. Medan barken på pinnen sakta förmultnat har skogens egna konstnärer varit i farten. Ett sirligt och intrikat mönster avtecknar sig likt runskrift på ytan. Tecknen är hemliga budskap öppna för mig att tyda. Med lätta steg bär jag pinnen den sista biten upp till ateljén.

IMG 2720
SIX C6ACA873 1EB2 4269 8951 8B7C85C694CC

Pinnarna

Pinnar står högt i kurs hos barn. Det är en erfarenhet alla som arbetar i förskolan har. Fascinationen över pinnar tycks aldrig ta slut. Undra på det. Alla är olika och ger ingångar till både fantasi och lek. Vatten är en annan höjdare. För att inte tala om sniglar, snö, regnbågar, myror, stenar, ispölar och geggamoja. Ja, ni kan säkert fylla på listan över vad barn gärna dras till och vill utforska.

 I mina tidigare blogginlägg om förundran går jag in på VAD begreppet innebär och VARFÖR förundran är viktigt att ta tillvara som resurs i förskolan. 

Barn har en naturlig fallenhet för förundran, en förmåga starkt kopplad till nyfikenhet, meningsfullhet, kreativitet, motivation, utforskande och lärande. Frågan vi därför behöver ställa oss: HUR kan vi odla och förvalta förundran som en medveten resurs i undervisningen i förskolan?

Bild 2024 02 14 kl 20 45

Om att odla och förvalta förundran

Med läroplanen i åtanke kan vi observera barnets intresse och förundran över exempelvis en pinne. Förundran blir vår vägvisare in i projekt där barnen kan utmanas i sitt engagemang till fördjupad kunskap inom en rad olika ämnesområden. Det är vår uppgift som pedagoger att uppmärksamma och ta tillvara den kunskapstörst som förundran väcker i barnet och som ligger förborgad i pinnens magi. 

Bild
Bild från SPSMs hemsida

Det är så jag antar att psykologen och pedagogen Lev Vygotskijs tankar gick när han utvecklade teorin om den proximala utvecklingszonen. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) beskriver det så här:  ”I Vygotskijs teori om lärande finns begreppet proximal utvecklingszon, alltså idén om vad som är nästa steg i lärandet. Till exempel innebär det att undervisningen planeras så att eleven kan få stöd av en vuxen eller en kamrat för att få möjlighet att utveckla det som hen inte klarar helt på egen hand ännu.

IMG 2773

Hur kan kunskaperna om det som händer i hjärnan tillämpas i undervisningen när ett barn förundras över en pinne? 

Tänker på en intressant föreläsning jag lyssnade på med Alva Appelgren, forskare och författare inom kognitionsvetenskap med fokus på lärprocesser. Appelgren nämnde några faktorer som är viktiga i en lärprocess utifrån kognitionsvetenskapen. 

 • Motivation, dvs barnets intresse och upplevelse av förundran
 • Återkalla barnets erfarenhet inom området – ”retrieval practice”
 • Involvera flera sinnen – ”multisensory learning”
 • Lära sig på olika vis, ämnesöverskridande, till exempel naturvetenskapligt och estetiskt, analogt och digitalt
 • Samarbete med andra
 • Upprepa på olika sätt 

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, är inne på samma spår. Han menar i sin bok Lusten att förstå att ”Vi föds med en naturlig vilja att lära; motivationen kommer inifrån. Det bästa lärandet uppnår vi när vi ser meningsfulla sammanhang.”

IMG 2769

Det räcker inte med att vi sett och uppmärksammat barnets förundran över pinnen utan vi behöver ta undervisningen ett steg vidare med vår beprövade erfarenhet och det vetenskapliga sammanhanget som grund. Vi kan fråga oss hur vi medvetet och praktiskt kan odla, vårda och ta tillvara förundransresursen i en lärprocess där utgångspunkten är barnets förundran över en pinne? 

En bra sätt är att plocka fram VERKTYGSLÅDAN för att utforma en didaktisk design tillsammans.

F8E67DD0 43C7 496C BE7E 53B23DD2023C

Så nu när pinn- och blåsippssäsongen snart är här kan vi förbereda oss för att möta barnen i allt som väcker deras nyfikna förundran. Vi kan stödja dem att utforska utifrån deras inre motivation. På så sätt lyfter vi fram förundran till en potential i undervisningen som främjar barnets utveckling och lärande. Det är precis det vi behöver i en förskola med kvalité där barnen står i fokus.

Bild 2024 02 14 kl 15 56

Reflektion och utmaningar i arbetslaget

Vecka 1 

Var och en plockar en pinne varje dag i 4 dagar. Välj dem med omsorg!

Vecka 2

Ta med er pinnarna till arbetslaget. Lägg dina pinnar framför dig.

2 minuter – Var och en berättar om sina pinnar för de övriga i arbetslaget.

3 minuter – Reflekterar för dig själv över frågan: Varför tror du pinnar är så intressanta för de flesta barn? Skriv ned några stödord för dina tankar.

10 minuter – Dela med er av era tankar till varandra. Fortsätt diskutera frågan och sammanfatta era tankar med 3 meningar.

Vecka 3

30 minuter – Utgå från VERKTYGSLÅDAN i inlägget och diskutera hur ni skulle kunna utforma en pedagogisk planering utifrån barnens förundran över pinnar.

Inspiration

Bild 2024 02 14 kl 19 36
Nya perspektiv på lärande – kognitionsvetenskap för lärare, Alva Appelgren, Liber, 2021
Lusten att förstå, Peter Gärdenfors, Natur&Kultur, 2010
Förskolan systematiska kvalitetsarbete, Erika Wallin (red), 2024
Pinnboken, Jo Schofield & Fiona Danks, B Wahlström, 2013
Bra Börje, Barbro Lindgren & Pija Lindenbaum, rabén&sjögren, 1992

LYCKA TILL!

Fundera och kommentera gärna här eller till min mejl eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav eller @tuvhavskonst kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

1 Kommentar on “Pinnmagi – hur vi odlar förundran 

 1. Trevlig läsning!
  Hittade bokstäver av pinnars former med mina elever.
  Har du boken om bråkstäverna?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *