Från ord till handling på SETT-mässan 2019

Här är det material som Per Falk presenterade på SETT-mässan under rubriken ”Från ord till handling”

Per Falk på SETT-mässan 2019 ”Från ord till handling”

– En modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar. Samhällsutmaningar i form av artificiell intelligens, automatisering med digitala assistenter i våra hem samt digitala klyftor där vissa grupper saknar digital kompetens och förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande på nätet.


Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, presenterar deras mötesplats för digital kompetens och IT-slöjd – Väsby Makerspace. Han kommer att presentera utmaningarna, förändringsprocesserna, lokalerna och samarbetet med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Frågor som föreläsningen kommer att beröra är t ex på vilket sätt organiserar och samverkar vi för att utveckla verksamhet och praktik? Hur möter vi förändringarna i styrdokumenten och digitaliseringsstrategin? Vilka åtgärder krävs och vilka möjligheter ser vi?


https://twitter.com/kvasarmaker/status/1115983843562074112
https://www.slideshare.net/perfal/frn-ord-till-handling-sett-2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *