Uppfinnaren

Irma har ritat en teckning som nu hänger på väggen. Stolt berättar hon för de andra barnen att det är Fudge, mormors katt som Irma hälsat på i helgen. 

När hon kommer in efter att ha varit ute och lekt på gården märker hon till sin förvåning att teckningen är borta. Den sitter inte längre där på väggen. Någon har tagit min teckning, säger Irma upprört till pedagogen Karim. 

– Den måste finnas här nånstans, vi letar, säger Karim.

De letar och plötsligt utropar Irma:

– Här är den, bakom elementet, men jag når den inte. Du har längre armar Karim, kan du hjälpa mig?

Karim stoppar ner handen men armen är för kraftig för att komma ner i det smala utrymmet.

– Nej Karim din arm är för stor, konstaterar Irma uppgivet. Vi klarar inte det här själva, vi måste be Uppfinnarna om hjälp.

Uppfinnarna kallades in och de löste problemet.

Hur gjorde de?

Ringde fastighetsskötaren som lossade på elementet eller?

Det avslöjas inte här och nu, utan upplösningen finns närmare än du tror!

Reflektion

Varje dag ställs vi inför olika problem som ska lösas i stort som smått. Vi behöver varken vara forskare eller nobelpristagare utan de kan lära oss något om de förmågor som skapar förutsättningar för att lösa problem. Vi kan träna både oss själva och barnen i att lösa problem och upptäcka hur roligt det kan vara. 

En forskare undersöker ofta det okända. De behöver därför gå utanför ramarna och se saker ur olika perspektiv. Då kan samarbeten och möten med människor från andra yrken vara viktiga. Passion och tålmodighet råder bot mot hinder och misslyckanden på vägen.

Barnens fantasi, nyfikenhet, kreativitet och lekfulla förhållningssätt är utmärkta ingredienser för att lösa problem. Om vi till de här förmågorna kopplar på en strategi för problemlösning kan vi hitta många kreativa uppslag till nya uppfinningar och problemlösningar. Det kan till och med vara så kul att vi kan leta fram problem för att få möjlighet att lösa dem – en kreativ process vi kan använda inom alla livets områden.

Isaac Newton, vetenskapare på 1600-talet, upptäckte gravitationskraften när äpplet föll från äppelträdet.

Utmaningen – Uppfinnaren

En kreativ lärprocess för problemlösning 

Syfte – att tillsammans hitta kreativa lösningar på ett problem

Utmaningen består i att analysera problem, tillsammans hitta förslag till lösningar och sedan prova dem praktiskt.

Utmaning 1 den här gången är utmaningen att hjälpa Irma att få upp teckningen bakom elementet. Ni är hennes kris- och klurargrupp Uppfinnarna.

Till hjälp får ni en strategi för problemlösning att använda er av. Ta steg för steg:

 1. Vad hände? 

Beskriv vad som hänt, t ex Irmas teckning är försvunnen och hittas bakom elementet.

2. Vad är problemet, beskriv så noga som möjligt

Förslag: Teckningen ligger oåtkomlig bakom elementet

3. Vad är målet?

Förslag: Ta fram teckningen oskadd och sätta upp den väggen igen.

4. Förslag till lösningar

Skapa ett tillåtande klimat för att tillsammans spåna fram en massa förslag. Värdera dem inte i detta läge! Låt barnen berätta men också teckna de olika förslagen. Sätt upp dem på väggen.

 • Irma stoppar ner handen bakom elementet
 • Karim stoppar ner handen för att ta upp teckningen
 • förslag?
 • förslag?

5. Fördelar och nackdelar med varje förslag

6. Prioritera

Välj ut vilket förslag ni tror mest på, om det inte funkar vilket vill ni testa sen?

7. Behövs några hjälpmedel eller något material som ni har på förskolan?

8. Prova

9. Resultat, utvärdera

Om resultatet blev negativt kan ni testa ett av era andra förslag.

Utmaning 2 är att hitta ett annat vardagsproblem på förskolan och lösa det på samma sätt.

Utmaning 3 är att hitta på/designa en önske-utflyktsväska som är formad som en grönsak eller en frukt. Här kan ni tillsammans diskutera och rita väskans öppning, storlek, handtag, färg, tyg, fickor, fack etc.

Dokumentera

Fota och filma de olika förslagen och testerna.

Reflektionsdags

Diskutera med barnen. Vad fungerade bra/dåligt? Vad tyckte de var svårt/lätt? Vad har de lärt sig?

Nästa steg

Vad skulle nästa utmaning kunna vara? 

För barnen? För er som pedagoger?

Förberedelser

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen.

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen
 • Antal barn: 4 eller fler – vilka?
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – utomhus/inomhus – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?
 • Vad kan nästa steg vara i processen? Väg in både barnens intressen och vilka mål ni har i undervisningen.

Materiallista – förslag

 • Pennor och kritor
 • Papper
 • Kamera

Inspiration

Om du vill utvecklas i arbetet med kreativa processer hittar du inspiration i foldern Kreativa processer för alla.

Handboken Att äga sin process handlar om en ökad delaktighet och trygghet i att arbeta med skapande processer i grupp.

Båda skrifterna är framtagna av Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen.

Länkarna till skrifterna hittar du under respektive bild.

https://www.vgregion.se/siteassets/forvaltningar/forvaltningen-for-kulturutveckling/fortbildning-och-kunskap/handledningar/kreativa_processer_for_alla.pdf

LYCKA TILL!

Berätta gärna här hur ni löste problemet med teckningen bakom elementet eller om ni har några andra funderingar, eller maila till eva@tuvhav.com.

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com för mer inspiration.

Eva Tuvhav Gullberg

1 Kommentar on “Uppfinnaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *