Man tager vad man haver

Brenda och Tom är på väg till Kungshatt. De har kollat in på kartan var det ligger. Bussen är lång, en sån där som viker sig på mitten när den svänger. Alla avdelningens stolar har använts för sittplatser. Brenda är chaufför och Tom är guide. Brenda håller stadigt i ratten – ett kastrullock de fått låna från köket. De närmar sig en brant uppförsbacke. Bussen segar sig fram. Nu går det för sakta!

– Lägg i en ny växel, ropar en av passagerarna otåligt bakifrån bussen. 

– Hoppsan, vi har ingen växelspak, svarar Brenda. 

– Jag fixar det, säger Tom och rusar iväg mot toan.

Brenda väntar vid vägkanten där hon parkerat bussen. Tom kommer rusande med något som ska föreställa en växelspak och installerar den omgående.

– Sådär ja, säger Tom, nu drar vi vidare.

Brenda lägger in ettan, brumbrum, sen tvåan. Och se bussen åker snällt uppför backen!

Vad var det Tom hittade därinne på toan som de använde som växelspak?

En toaborste förstås! Nöden har ingen lag i leken, pedagogen kanske inte hade varit så positiv, om de frågat. Eller så hade hen hämtat en ny fräsch i förrådet.

Reflektion

Några av de saker som kännetecknar leken är inlevelse och närvaro. Men det är också att tillskriva varandra och saker olika förmågor och egenskaper utifrån barnens behov i leken. Med hjälp av kreativitet och fantasi ser de potentiella möjligheter i varandra, i material, i vardagsföremål. 

Ja, i till exempel en toaborste. Likt sagans fe nuddar de med trollspöt vid toaborsten som genast förvandlas till en växelspak. I tyst samförstånd har de nu en överenskommelse att toaborsten är en växelspak till dess förtrollningen bryts. Leken kan fortsätta och bussen köra uppför backen.

Alla barn har inte lika lätt att hitta de här lekkoderna. Ibland behöver vi som pedagoger både ge förklaringar och skapa träningspass för fantasi och kreativitet. Det är att träna ett slags möjlighetstänk för att få syn på nya infallsvinklar och perspektiv. Det är att ha mod att våga lita till sin intuition och sträcka ut en hand till fantasins land där allt kan hända. 

Fantasin är förutsättningen till det abstrakta tänkandet och förmågan att skapa visioner för att sedan nå dem. 

https://youtu.be/mbumEmnA6Zk
Eller som en animerad bild

Utmaningen – Collage-porträtt

En kreativ lärprocess att skapa med det som finns tillgängligt ute eller inne

Syfte – att se nya möjligheter i material och saker

Utmaningen består i att utifrån de material och saker som finns skapa ett porträtt.

Ni ska skapa ett porträtt, kan vara ett ansikte eller en hel kropp, av saker som finns runtomkring er till exempel knappar, skruvar, tygbitar, lego, löv, hinkar, saxar, spadar. 

Första gången ni gör övningen kan ni lägga fram den här typen av material som barnen kan skapa med. Nästa gång kan de hämta material själva. Gå till ett annat rum eller utomhus på gården eller i skogen och gör samma sak. Utomhus kan ni skapa en JÄTTE tillsammans. Som underlag inomhus kan ni använda ett stort vitt papper, bomullstyg eller skapa direkt på golvet eller bordet. Utomhus kan ni skapa direkt på marken.

För att ta utmaningen ett steg vidare kan ni använda ett digitalt verktyg som appen My Talking Pet för att få era porträtt att röra sig och tala.

Dokumentera

Fota och se progressionen.

Reflektionsdags

Diskutera med barnen. Vad fungerade bra/dåligt? Vad tyckte de var svårt/lätt? Vad har de lärt sig?

Nästa steg

Vad skulle nästa utmaning kunna vara? 

För barnen? För er som pedagoger?

Förberedelser

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen.

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen
 • Antal barn: 4 eller fler – vilka?
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – utomhus/inomhus – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas?
 • Vad kan nästa steg vara i processen? Väg in både barnens intressen och vilka mål ni har i undervisningen.

Materiallista – förslag

 • Material som finns runtom er
 • Papper
 • Kamera
 • Mobil eller lärplatta med Appen My Talking Pet

Inspiration

Loose parts, okodat material, informellt material, intelligent material är begrepp som står nära den här tanken. Läs mer i Katinka Vikingsens bok Rum för lärande, Lärarförlaget 2020.

Naturmaterial kan bli vad som helst, den här boken visar på hur man kan arbeta med Land art Levande spår – att upptäcka naturen genom konst och konsten genom natur, Jan-Erik Sörenstuen, Studentlitteratur 2013

LYCKA TILL!

Berätta gärna här om ni har några andra funderingar, eller maila till eva@tuvhav.com.

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com för mer inspiration.

Eva Tuvhav Gullberg

1 Kommentar on “Man tager vad man haver

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *