Båten

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär, ateljerista och utbildare. Hon kommer att skriva återkommande tänkvärda inlägg under rubriken ESTETIK & TEKNIK på Kvasars blogg. Här finns hennes presentation och här hittar du alla hennes inlägg.


Elvin och Klara seglar. Klara styr mellan de höga vågorna på havet. Båten slänger sig hit och dit. Vattnet stänker. Plötsligt kantrar båten och går sönder.

Elvin och Klara kliver upp från golvet och synar kartongvraket som för en sekund sen var deras båt. Bistert konstaterar de att kartongen är så pass trasig att den inte duger för deras lek. 

– Vad ska vi göra, frågar Elvin och vänder sig till Klara.

– Vi måste laga den, konstaterar Klara resolut.

– Men med vad, undrar Elvin.

– Med Plastic Padding och glasfiber såklart, svarar Klara, som varit med sin morfar på båtvarvet. Morfar är båtkonstruktör och vet allt om båtar.

De visar båtvraket för Maria, en av pedagogerna, och talar om vad de behöver. 

– Kom så ska vi se vad vi hittar, säger Maria 

Ingen Plastic Padding men väl maskeringstejp, silvertejp och vanlig tejp. Gipsbindor kan vara bra att ha, sax, träpinnar, lim, tapetklister, skyddspapper till golvet, limpistol, silkespapper, tygbitar och blompinnar likaså. Några färggranna knappar slinker också med.

I tre dagar pågår renoverings- och konstruktionsarbetet på Elvins och Klaras båtvarv. De tejpar, limmar, sätter fast, konstruerar, undersöker, hittar lösningar, misslyckas, försöker igen och lyckas. Det går åt mycket material för att laga en så omfattande skada.

Till slut kan Klara och Elvin segla ut igen i sin nya skapelse. 

REFLEKTION

Kris på kinesiska sägs ha två betydelser. Kris som vi tänker som kritisk situation, svårt läge, och plötslig försämring. Den andra betydelsen är möjlighet som kan leda till framgång och triumf.

Klara och Elvin hamnar i ett krisläge men de ser en möjlighet att kunna laga sin farkost. Så här kan delarna i processen se ut.

 • De definierar problemet: Båten har fått allvarliga skador och duger inte att fortsätta leken med.
 • De har ett mål: De vill laga skadorna så leken kan fortsätta.
 • De behöver vissa förutsättningar: Material, verktyg och tekniker men även att organisera tid, plats och pedagoger för sitt arbete.
 • De går in i en kreativ arbetsprocess. De undersöker skadorna noggrant. De hittar tekniker för hur de får tejpen på rätt plats utan att den klibbar ihop sig. De gör misstag, provar igen, anpassar lagningen efter materialens möjligheter och begränsningar och deras egna fortlöpande erfarenheter av konstruktionsarbetet. De arbetar praktiskt skapande på ett lekfullt sätt med vidöppna sinnen. Handen och hjärnan samverkar. Det uppstår ett kollaborativt undersökande där kunskap uppnås på vägen i processen tillsammans.

Pedagogens uppgift är att organisera för och skapa ett tillåtande kreativt klimat. Maria stöttar, utmanar och ställer frågor för att barnen ska komma vidare. Hon gör det på ett sånt sätt att barnen känner att de ändå äger processen. Hon låter dem misslyckas, hon ger dem tid och plats. Hon ser till att de kan fokusera på sitt arbete. Lunchen serveras på arbetsplatsen. Det är stundtals stökigt, kladdigt, kaotiskt och hopplöst. De övervinner hinder. De finner en lösning på sitt problem genom praktiskt, kreativt skapande med hjälp av material, verktyg och tekniker men också en organisation med tid och plats som erbjuder de rätta förutsättningarna. 

Det är omsorg om de små detaljerna som tillsammans skapar en kreativ lärmiljö!

UTMANINGEN – KONSTRUKTÖRERNA

En estetisk lärprocess om konstruktion, teknik och form

En mindre grupp barn konstruerar en skapelse genom att foga samman 10 pappkartonger. Är det en önskemaskin, en båt, ett hus, en skulptur, ett ingenting eller en robot? Vi vet inte från början och resultatet kan förändras på vägen. Syftet är att möjliggöra en undersökande process där olika tekniker används för att fästa ihop två eller flera objekt med varandra och designa dem. Vad fungerar och vad fungerar inte?  Det är barnen som äger processen! Anpassa utmaningen utifrån barnens ålder och förmåga. De allra yngsta kanske bara behöver känna tejpens klibbighet eller tapetklistrets sinnliga hala konsistens i ett första steg. De äldre kan behöva mer material för att utveckla form och design.

 • Dokumentera processen med kamera, video, skissa – kanske vill ni använda appen Stop-motion eller IMotion. 
 • Reflektera och berätta. När föremålen är färdiga ställ dem tillsammans på en central plats på avdelningen/förskolan så alla kan uppmärksamma dem. Reflektera över processen med barnen. Vad var svårt? Vad lyckades de med? Vad har de lärt sig? Vad känner de sig stolta över?  
 • Berätta. Hitta på spännande berättelser om föremålen, var de ”bor”, vilka egenskaper de har, om de har något namn. Extra spännande kan berättelserna bli om man släcker ner och låter barnen använda ficklampor när de berättar eller visar.
 • Nästa steg. Vad skulle nästa steg kunna vara om ni skulle fortsätta projektet?

FÖRBEREDELSER

Planera

Kom ihåg att våga förändra planeringen om så behövs för den kreativa processen.

 • Definiera syftet och målet
 • Vilka delar av läroplanen vill ni fokusera på i undervisningen?
 • Antal barn: 2-4 eller fler – vilka
 • Tid – bestäm datum och tidsåtgång 
 • Plats – utomhus/inomhus – ostört eller tillsammans där andra jobbar
 • Organisation – vilken pedagog, uppbackning med andra pedagoger i arbetslaget?
 • Inflytande – hur kan barnen förberedas, vara delaktiga och få inflytande i hela processen?
 • Reflektion och utvärdering. Vilka olika ämnen kan ni se att barnen arbetat med? Hur har lärprocesserna sett ut? Vad kan förbättras och utvecklas för att skapa ett kreativt lärande klimat?

Diskutera

 • Hur kan vi som pedagoger skapa och planera för ett tillåtande kreativt klimat där barnen kan fokusera på sin uppgift? 

Materiallista – förslag

 • Konstruktions- och funktionsmaterial: Papperskartonger – stora och små, kottar, pinnar, sax, snöre, ståltråd
 • Material att limma/fästa med: Maskeringstejp, silvertejp, vanlig tejp, skollim, tapetklister, limstänger, limpistol, häftmassa, häftapparat, limstift.
 • Material att ”måla med”: Silkespapper, tyg, färgat papper, penslar, tapetklister, kottar, knappar
 • Golvpapp eller annat skyddspapper så det går att stöka till. Utomhus funkar det naturligtvis utan.

INSPIRATION

LYCKA TILL!

Fundera och kommentera gärna här eller till min mail eva@tuvhav.com

Följ mig på Instagram @tuvhav och @sinneslabb

eller kolla in min hemsida www.tuvhav.com.

Eva Tuvhav Gullberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *